فیلترهای جذب اتیلن مخصوص کانتینرهای حمل میوه و سبزیجات


این فیلترها جهت حفظ کیفیت میوه در حین حمل زمینی و دریایی کاربرد دارد. این فیترها با جذب و حنثی سازی گاز اتیلن میزان ضایعات میوه و سیبزیجات را تا میزان قابل ملاحظه ای در حین حمل کاهش می دهد.

 

گرانول های نانوجاذب اتیلن


این گرانول ها مخلوطی از نانوآلومینا و مواد اکسنده اتیلن نظیر یون پرمنگنات می باشد که طی یک واکنش شیمیایی سبب حذف گاز اتیلن می شود و به این ترتیب زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجات در سردخانه ها افزایش می یابد. با جذب تدریجی گاز اتیلن توسط نانوجاذب، رنگ آن نیز تغییر می یابد.

 

 

دستگاه های نانوجاذب اتیلن


این دستگاه ها جهت تصفیه مداوم سردخانه های میوه از گاز اتیلن کاربرد دارد. با قرار گیری نانوجاذب های اتیلن در داخل مخزن دستگاه، کیفیت میوه در طی نگهداری در سردخانه تا حدود زیادی تضمین می شود. هر دستگاه قادر است فضای 1000 الی 1500 متر مکعب را از گاز اتیلن تصفیه نماید.

 

 

 

دستگاه های تجزیه حرارتی گاز اتیلن

این دستگاه ها قادر است با عبور دادن هوا از خلال کاتالیستهای حرارتی و دمای 250 درجه سانتگراد، گاز اتیلن را تجزیه کند و غلظت اتیلن در داخل اتاق سردخانه تا 1 ppb (1 میلیاردیوم) کاهش دهد.

 

 

 

 

Smart Fresh
این ماده شامل 4% ماده موثر 1-mcp (1، متیل سیکلوپروپن) می باشد. با تیمار میوه با این ماده از بروز اثرات مخرب گاز اتیلن جلوگیری شده و رسیدگی میوه به تعویق می افتد.

1397 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دانش میوه خاور میانه می باشد.

 تهران، بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، برج پم، طبقه 3، واحد 2، کد پستی: 1968634111

تلفن: ۸۸۸۸۶۰۰۱